Ставка збору для вартості облігації внутрішньої державної позики під час воєнного стану

Ставка збору для вартості облігації внутрішньої державної позики під час воєнного стану

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 статті 8 Закону України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» із змінами та доповненнями державні облігації України належать до цінних паперів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 статті 16 згаданого Закону передбачено, що державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України.

Облігації внутрішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішньої державної позики України може бути визначена в іноземній валюті.

Пунктом 5 постанови Кабінету міністрів України від 31 квітня 2001 року за номером 80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик» із змінами та доповненнями встановлено, що у період воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Міністерство фінансів України може розміщувати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до затверджених згаданою постановою основних умов розміщення (емісії) державних облігацій.

Разом із тим, постановою КМУ від 25 лютого 2022 року за номером 156 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації», зокрема, встановлено основні умовами поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації», зокрема: номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн.; купонний період — один рік; ставка доходу — 11 відсотків річних; строк обігу — до п’ятнадцяти років.

Підпунктом 8.1 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, щодо об’єктів декларування, визначених підпунктом «ґ» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом), що знаходяться (зареєстровані) в Україні, застосовується ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування 5 відсотків, окрім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Підпунктом 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено ставку збору у розмірі 2,5 відсотка щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно).

Враховуючи сказане, застосовується ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у розмірі 2,5 відсотка щодо номінальної вартості облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних фізичною особою за рахунок грошових коштів, з яких не були сплачені податки, у період до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. В інших випадках буде застосована ставка 5 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області