Право включення до витрат підприємця на загальній системі оподаткування поточного ремонту основних засобів

Право включення до витрат підприємця на загальній системі оподаткування поточного ремонту основних засобів

Підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що основні засоби — це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (окрім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців встановлений статтею 177 ПКУ.

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем, визначений пунктом 177.4 статті 177 ПКУ.

До зазначених витрат, зокрема, належать інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1—177.4.3 пункту 177.4 статті 177 ПКУ, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Разом із тим, підпунктами 177.4.5 та 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ визначені витрати, які не включаються до складу витрат фізичної особи-підприємця та встановлені обмеження щодо них.

Водночас Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесені зміни до ПКУ, зокрема, до підпунктів 177.4.5, 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ, які набрали чинності з 23 травня 2020 року.

Так, відповідно до підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 ПКУ не включаються до складу витрат фізичної особи-підприємця:

витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою-підприємцем;

витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених восьмим-десятим абзацами підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ;

документально не підтверджені витрати.

Згідно з підпунктом 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ зазначені у статті 177 ПКУ підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

При цьому амортизації підлягають:

витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (окрім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

проведення поточного ремонту;

ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації такі основні засоби:

земельні ділянки;

об’єкти житлової нерухомості;

легкові автомобілі.

Враховуючи сказане, фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування з 23 травня 2020 року має право (за власним бажанням) включити до складу витрат звітного періоду вартість поточного ремонту використаних у господарській діяльності лише тих основних засобів, які підлягають амортизації.

При цьому такі основні засоби як земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові автомобілі, не підлягають амортизації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області