Уточнення показників додатка 4 ДФ до розрахунку

Уточнення показників додатка 4 ДФ до розрахунку

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України (ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (із розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку — фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

9 серпня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 4 липня 2022 року за номером 189 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4», яким внесені зміни до форми розрахунку та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (пункт 50.1 статті 50 ПКУ).

Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розділом V згаданого порядку.

Коригування поданого і прийнятого розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контрольним органом (пункт 1 розділу V порядку).

Згідно з пунктом 2 розділу V порядку поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається розрахунок, який прийнятий контрольним органом та пройшов усі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контрольним органом наступного розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків окрім тих, у яких проводиться коригування.

Порядок заповнення «Звітного нового» та «Уточнюючого» розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контрольними органами до платника (пункт 6 розділу V порядку).

Відповідно до пункту 10 розділу V порядку коригування показників додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку проводиться таким чином:

у розділу I «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору»:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до другого абзацу підпункту 1 пункту 10 порядку та ввести правильну інформацію відповідно до третього абзацу підпункту 1 пункту 10 порядку, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення;

2) у розділі II «Зведені дані про оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею, сільськогосподарську продукцію»:

у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників розрахунку за періоди до першого січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Доходи від продажу сільськогосподарської продукції — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Доходи від продажу сільськогосподарської продукції» відобразити правильну інформацію;

3) у розділі ІІІ «Розгорнута інформація про бюджетні гранти»:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 11 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до другого абзацу цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до третього абзацу цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області