Заповнення підприємцем типової форми у випадку, коли дохід отримано в одному місяці, а пов’язані з його отриманням витрати — у наступному

Заповнення підприємцем типової форми у випадку, коли дохід отримано в одному місяці, а пов’язані з його отриманням витрати — у наступному

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать витрати, визначені в підпунктах 177.4.1—177.4.4 пункту 177.4 статті 177 ПКУ.

Згідно з пунктом 177.10 статті 177 ПКУ фізичні особи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року за номером 261 затверджено типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відповідно до пункту 1 розділу І згаданого порядку на підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід/понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Підпунктом 3 пункту 1 розділу ІІ порядку за номером 261 визначено, що у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, у касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Згідно з підпунктом 6 пункту 1 розділу ІІ порядку за номером 261 інформація про документально підтверджені витрати, пов’язані з господарською діяльністю зазначається у графах 5—10 типової форми, зокрема, у графі 6 відображається вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані/використані у виробництві продукції, товарів (наданні робіт, послуг), або для використання під час провадження незалежної професійної діяльності.

Враховуючи сказане, фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування за підсумком дня (на підставі первинних документів) заповнює типову форму таким чином, зокрема:

графу 2 — на дату фактичного отримання доходу від здійснення господарської діяльності;

графу 6 — на дату фактично понесених витрат.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області