Коли відсутня можливість подати до податкової заяву та документи, що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку

Коли відсутня можливість подати до податкової заяву та документи, що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків — юридичної особи, зокрема, щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, та перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків — фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року за номером 225, який набрав чинності 6 вересня 2022 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підстави неможливості виконання платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами податкових обов’язків (у тому числі обов’язків податкових агентів) та платником податків — фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, окрім підстав, встановлених підпунктами 102.6.1—102.6.5 пункту 102.6 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (ПКУ), визначені у пунктах 1 та 2 розділу ІІ порядку відповідно.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ порядку до платників податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, які на дату набрання чинності порядком мають можливість подати до контрольного органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, застосовуються такі правила.

При неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, платник податків подає не пізніше 30 вересня 2022 року заяву про відсутність такої можливості (крім виконання обов’язку щодо реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо) разом із вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, які передбачені переліком документів для юридичної особи або переліком документів для фізичної особи до контрольного органу в порядку передбаченому пунктом 8 розділу ІІ порядку.

Заява має містити:

повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків;

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті);

податкову адресу платника податків;

найменування контрольного органу, до якого подається заява;

дату подання заяви;

чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов’язків із посиланням на документальне підтвердження викладених фактів;

вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ);

які саме податкові обов’язки не мав/не має можливості виконати платник податків;

інформацію про податкові періоди, за які неможливо виконувати податкові обов’язки, або інформацію щодо обставин, пов’язаних із проведенням воєнних (бойових) дій, терористичними актами, диверсіями або іншими обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), спричиненими військовою агресією росії, тимчасовою окупацією збройними формуваннями росії;

підписи платника податку — фізичної особи або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Пунктом 4 розділу ІІ порядку встановлено, що до платників податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких після дати набрання чинності порядком з’явилася можливість подати до контрольного органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, застосовуються такі правила.

При відсутності у платника податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у строки, визначені пунктом 3 розділу ІІ порядку, платник податків подає заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) таким платником податку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контрольний орган, але не пізніше шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків.

Отже, якщо у платника податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, відсутня можливість подати до контрольного органу заяву та відповідні документи (копії документів), що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, у строк до 30 вересня 2022 року (включно), такий платник податків має це зробити одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо), але не пізніше шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Наприклад, якщо платник податків набув можливість виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) 20 жовтня 2022 року, то заява та відповідні документи мають бути подані таким платником до контрольного органу протягом періоду починаючи з 20 жовтня 2022 року по 30 грудня 2022 року (включно) — 11 календарних днів жовтня (кількість днів до закінчення місяця в якому відновлено можливість виконання податкових обов’язків) + 30 календарних днів листопада + 30 календарних днів грудня (60 календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Платники податків, які не подали у строки, встановлені пунктами 3 та 4 розділу ІІ порядку, заяви у довільній формі та відповідних документів (копії документів), що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, передбаченого ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контрольні органи або щодо яких контрольний орган прийняв вмотивоване рішення щодо можливості своєчасного виконання таким платником податків свого податкового обов’язку, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки у терміни, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контрольні органи (пункт 7 розділу ІІ порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області