За яких умов отримувач пального вважається таким, що отримує його безперервно

За яких умов отримувач пального вважається таким, що отримує його безперервно

Першим абзацом пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, зокрема, що при реалізації пального платник податку зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 231.3 статті 231 ПКУ, при забезпеченні безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Для цілей пункту 231.3 статті 231 ПКУ під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального — отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

Згідно з пунктом 5.1 статті 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ.

Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (пункт 5.3 статті 5 ПКУ).

Частиною першою статті 265 Господарського кодексу України (ГКУ) передбачено, що за договором поставки одна сторона — постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні — покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін (частина перша статті 267 ГКУ).

Строки поставки встановлюються сторонами у договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (частина друга статті 267 ГКУ).

Враховуючи сказане, отримувач пального вважається таким, що отримує пальне безперервно, якщо йому надано можливість отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день місяця від особи, яка реалізує пальне, що підтверджується умовами укладеного між ними договору.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області