Відповідальність за неподання декларації акцизного податку, спричинена відключенням електроенергії через ракетні удари агресора

Відповідальність за неподання декларації акцизного податку, спричинена відключенням електроенергії через ракетні удари агресора

Відповідно до пункту 111.2 статті 111 Податкового кодексу України (ПКУ) фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та іншими законами. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з ПКУ, застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів). Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, може застосовуватися у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Відповідно до підпункту 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 ПКУ, однією з обставин, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Згідно з частиною другою статті 14 прим.1 Закону України від 2 грудня 1997 року за номером 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Торгово-промислова палата України засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб (частина третя статті 14 Закону за номером 671).

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно (частина перша статті 14 прим.1 Закону за номером 671).

З огляду на сказане, платники податків можуть бути звільнені від фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни податкової звітності внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема, відключенням електроенергії у зв’язку з ракетними ударами держави-агресора, за умови документального підтвердження таких обставин непереборної сили (форс-мажору).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області