ПРРО має бути включений до реєстру

ПРРО має бути включений до реєстру

Правові відносини у сфері застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) встановлені Законом України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданим Законом не встановлено обмежень щодо виробників ПРРО. Будь-який суб’єкт господарювання може розробити власне ПРРО для власних чи комерційних потреб за умови, що функціонал такого ПРРО відповідатиме законодавчим вимогам.

ДПС відповідно до вимог Закону за номером 265 забезпечено, зокрема, функціонування фіскального сервера ДПС та двох АРІ фіскального сервера контрольного органу (АРІ фіскального сервера Єдине вікно подання електронної звітності та АРІ фіскального сервера електронний кабінет).

Через зазначені АРІ здійснюється інтеграція програмного забезпечення будь-якого ПРРО з фіскальним сервером контрольного органу.

АРІ розміщені у відкритому вільному доступі на вебпорталі ДПС за покликанням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/opis-ari-fiskalnogo-servera/.

Матеріали (посилання, описи, роз’яснення) щодо запровадження ПРРО розміщено на вебпорталі ДПС у банері «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/), включаючи відповідні нормативно-правові акти, описи АРІ, інформаційні повідомлення щодо оновлення версій АРІ тощо.

Суб’єкт господарювання, для розробки власного ПРРО, може використовувати будь-який із двох запропонованих АРІ фіскального сервера контролюючого органу.

Основними законодавчо встановленими вимогами для будь-якого ПРРО є забезпечення виконання ним фіскальної функції через фіскальний сервер контрольного органу та обов’язкове включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Фіскальна функція ПРРО — це здатність ПРРО забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері контрольного органу та багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Фіскальний режим роботи ПРРО — це режим роботи ПРРО зареєстрованого у реєстрі, що забезпечує реєстрацію розрахункових документів на фіскальному сервері контрольного органу відповідно до Закону за номером 265.

Включення ПРРО до реєстру відбувається шляхом реєстрації ПРРО на підставі заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F1316604), що подається в електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до реєстру. Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Після включення ПРРО до реєстру він такий може використовуватися суб’єктом господарювання. Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, суб’єкт господарювання повідомляє шляхом подання в електронній формі повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО, за формою №5-ПРРО (J/F1391802).

Отже, якщо ПРРО включений до реєстру та забезпечує виконання фіскальних функцій, то він може застосовуватися суб’єктом господарювання для проведення розрахункових операцій не залежно від того, хто його виробник.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області