Які документи необхідно подати військовій частині для взяття на облік платником податків

Які документи необхідно подати військовій частині для взяття на облік платником податків

Пунктом 64.4 статті 64 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що військові частини зобов’язані протягом десяти календарних днів після реєстрації військової частини як суб’єкта господарювання стати на облік у контрольному органі за місцем своєї дислокації згідно з пунктом 64.2 статті 64 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 1.7 розділу I Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами, військова частина — військові частини, заклади, установи, організації Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Згідно з пунктом 4.3 розділу IV згаданого порядку для взяття на облік як платника податків військова частина зобов’язана протягом десяти календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання подати до контрольного органу за місцем своєї дислокації такі документи:

заяву за формою №1-ОПП (додаток 5 до порядку за номером 1588);

завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних силах України;

копію документа відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

Якщо військова частина не провадить господарської діяльності, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних силах України має бути наданий підтвердний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить (містять) відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону України від 21 вересня 1999 року за номером 1076-XIV «Про господарську діяльність у Збройних силах України» із змінами та доповненнями, не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов’язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків;

Пунктом 11.2 розділу ХІ порядку за номером 1588 визначено, що для зняття з обліку військової частини необхідно подати до контрольного органу за основним місцем обліку такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП (додаток 14 до порядку за номером 1588);

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області