Які документи подавати управителю майна для взяття на облік договору управління майном?

Які документи подавати управителю майна для взяття на облік договору управління майном?

Відповідно до статті 1033 Цивільного кодексу України, управителем майна може бути суб’єкт підприємницької діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 64.6 статті 64 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що на обліку у контрольних органах повинні перебувати, зокрема, договори управління майном (окрім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні другого абзацу підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 ПКУ), на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ.

Особливості оподаткування договорів управління майном визначені стосовно податку на додану вартість.

Отже, на обліку в контрольних органах повинні перебувати договори управління майном за якими ведеться окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління.

Пунктом 3.6 розділу ІІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями, визначено, що на обліку в контрольних органах перебувають, зокрема, договори управління майном, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ (крім договорів, на які поширюються норми другого речення другого абзацу підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V ПКУ, а саме, договорів управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю, створених відповідно до закону).

Взяття на облік договору управління майном здійснюється за основним місцем обліку управителя майна шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна — суб’єкта підприємницької діяльності.

Управитель майна — особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 ПКУ для цілей оподаткування розділу V ПКУ, крім осіб, визначених у другому реченні другого абзацу підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V ПКУ), яка веде окремий податковий облік ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном (пункт 1.7 розділу І порядку за номером 1588).

Підставою для взяття на облік договору є прийняття контрольним органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV порядку за номером 1588.

Згідно з пунктом 4.7 розділу IV порядку за номером 1588 для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно з реєстраційною заявою платника ПДВ до контрольного органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

заяву за формою №1-ОПП;

копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).

Документи, подані для взяття на облік договору управління майном повертаються контрольним органом управителю майна, якщо до заяви за формою №1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контрольний орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ (третій абзац пункту 4.11 розділу IV порядку за номером 1588).

Відповідно до пункту 2.4 розділу ІІ порядку за номером 1588, при взятті на облік договорів управління майном, управителям майна присвоюється реєстраційний (обліковий) номер платника податків.

Податковий номер зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством (пункт 2.5 розділу ІІ порядку за номером 1588).

Податковий номер не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контрольних органах такого договору (пункт 2.6 розділу ІІ порядку за номером 1588).

Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контрольним органом, закривається та надалі не використовується (пункт 2.8 розділу ІІ порядку за номером 1588).

У разі взяття на облік договору управління майном контрольний орган за основним місцем обліку/ державної податкової інспекції, яка є структурним підрозділом контрольного органу за основним місцем обліку платника податків, формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №34-ОПП (пункт 3.11 розділу III порядку за номером 1588).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області