Запровадження електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин

Запровадження електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України у зв’язку з набуттям чинності окремих норм Закону України від 29 червня 2023 року за номером 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» повідомила таке.

Відповідно до положень згаданого закону статтю 225 розділу VI Податкового кодексу України (ПКУ) доповнено пунктами 225.51 та 225.10.

Пунктом 225.51 статті 225 ПКУ передбачено, що при ввезенні на митну територію України виробником алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару такий виробник до ввезення подає контрольному органу за своїм місцезнаходженням оформлений податковий вексель у трьох примірниках, який є забезпеченням виконання його зобов’язання у строк до дев’яноста календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною декларацією) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості алкогольних напоїв при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва (розливу) готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом міністрів України.

Згідно з пунктом 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 3173-ІХ норми четвертого-тринадцятого абзаців пункту 13 розділу І цього закону, якими стаття 225 ПКУ доповнено пунктами 225.51 та 225.10, набирають чинності та вводяться в дію через 180 календарних днів із дня опублікування закону за номером 3173-ІХ.

Оскільки закон за номером 3173-ІХ опубліковано 26 липня 2023 року («Голос України», №18), а тому положення пунктів 225.51 та 225.10 статті 225 ПКУ набирають чинності та вводяться в дію з 22 січня 2024 року.

Податківці також нагадали, що відповідно до пункту 49.21 статті 49 ПКУ платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, а також платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Форма декларації з акцизного податку і Порядок заповнення та подання декларації з акцизного податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14 «Про затвердження форми декларації з акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за номером 105/26550.

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та врахування у податковій звітності з акцизного податку положень ПКУ, які набирають чинності 22 січня 2024 року, до внесення відповідних змін до декларації починаючи із звітності за січень 2024 року відповідний розділ декларації та додатки до декларації заповнюються з урахуванням таких особливостей.

Відповідно до пункту 3 розділу III Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку платники акцизного податку заповнюють лише відповідний розділ і додатки до декларації з акцизного податку, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції).

Податкові зобов’язання з акцизного податку за операціями з реалізації алкогольних напоїв розлитих у споживчу тару з ввезених на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою пропонується відображати у розділі А декларації та додатку 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI ПКУ)».

За цими операціями податкові зобов’язання з акцизного податку рекомендується відображати у додатку 3 до декларації за показниками, що відповідають порядку заповнення граф 1—16 додатку 3 до декларації.

Такі операції відображаються окремим рядком у додатку 3 у випадку одночасного декларування податкових зобов’язань з алкогольних напоїв, які вироблені із використанням отриманого спирту етилового відповідно до статті 225 ПКУ.

Разом із цим у графі 10 додатку 3 зазначається сума податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у пункті 225.51 статті 225 ПКУ, а саме термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці) скоригована з урахуванням фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною декларацією).

Одночасно податківці зазначили, що згідно з пунктом 46.4 статті 46 ПКУ платник акцизного податку може подати, у разі необхідності, у додатку 10 доповнення до декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

Податківці також звернули увагу на те, що згідно з пунктом 120.1 статті 120 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Про це йдеться у листі ДПС України від 8 січня 2024 року за номером 422/7/99-00-21-03-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області