Можливість взаємодії з податківцями у режимі відеоконференції при розгляді матеріалів перевірки

Можливість взаємодії з податківцями у режимі відеоконференції при розгляді матеріалів перевірки

Із 16 червня 2024 року набирають чинності окремі норми Закону України від 23 лютого 2024 року за номером 3603-ІX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», якими вносяться зміни до пункту 17.1 статті 17, пункту 21.1 статті 21, пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1.2, статті 86 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, відповідно до підпункту 17.1.18 пункту 17.1 статті 17 ПКУ платник податків має право взаємодіяти з контрольним органом у режимі відеоконференції у випадках, передбачених ПКУ, з метою надання усних пояснень.

Посадові та службові особи контрольних органів зобов’язані взаємодіяти з платниками податків у випадках, передбачених ПКУ, у режимі відеоконференції (підпункт 21.1.12 пункту 21.1 статті 21 ПКУ).

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, в тому числі, шляхом, зокрема, отримання платником податків інформації (повідомлення) про взаємодію у режимі відеоконференції з контрольним органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, у випадках, передбачених ПКУ (чотирнадцятий абзац пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 ПКУ).

Підпунктом 86.7.2 пункту 86.7 статті 86 ПКУ встановлено, що у разі отримання від платника податків у визначеному пунктом 86.7 статті 86 ПКУ порядку заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень контрольний орган зобов’язаний повідомити платника податків про дату, час та місце/спосіб розгляду матеріалів перевірки, у тому числі в режимі відеоконференції. Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом двох робочих днів із дня отримання від нього заперечень та/або додаткових документів і пояснень, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду. Інформація (повідомлення) про розгляд контрольним органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, матеріалів перевірки в режимі відеоконференції надсилається платнику податків в електронному вигляді в електронний кабінет.

Платник податків має право брати участь у розгляді матеріалів перевірки особисто або через свого представника, у тому числі в режимі відеоконференції, про що зазначає у поданих запереченнях. Безпосередньо під час розгляду матеріалів перевірки платник податків має право надавати письмові (крім випадків розгляду матеріалів перевірки у режимі відеоконференції) та/або усні пояснення з приводу предмета розгляду (перший абзац підпункту 86.7.3 пункту 86.7 статті 86 ПКУ).

Згідно з четвертим абзацом пункту 86.11 статті 86 ПКУ заперечення розглядаються контрольним органом протягом п’яти робочих днів із дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід’ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, у тому числі в режимі відеоконференції, про що він зазначає у поданих запереченнях.

Платник податків, який бажає взаємодіяти з контрольним органом у режимі відеоконференції повинен зазначити про це, зокрема, в поданих запереченнях (якщо бажає прийняти участь у розгляді матеріалів перевірки).

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 2/2024 «Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» або у рубриці «Інформаційні листи» розділу «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області