Не так усе і просто

Не так усе і просто

Зняття з обліку фізичної особи – підприємця (ФОП) у контролюючому органі здійснюється в порядку, встановленому пунктом 65.10 статті 65 і статтею 67 Податкового кодексу України і розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 (у редакції наказу мінфіну від 22 квітня 2014 року за номером 462). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з розділом XI згаданого порядку підставою для зняття ФОП як платника податків з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням. Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платника податків знято з обліку.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, повинна закрити всі рахунки, відкриті у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), та в установлені строки подати відповідному контролюючому органу:

— повідомлення за формою №20—ОПП з оновленою інформацією про закриття об’єкта оподаткування (у разі наявності), протягом десяти робочих днів після його закриття;

— декларацію за останній базовий податковий (звітний) період.

Фізичні особи, які перебували на загальній системі, щодо яких, починаючи з першого січня 2017 року до ЄДР унесено запис про припинення підприємницької діяльності, враховуючи пункт 177.11 статті 177 Податкового кодексу, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Фізичні особи, які застосовували спрощену систему оподаткування, враховуючи пункт 294.6 статті 294 Податкового кодексу, подають податкові декларації востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком із початку року в строки, визначені підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску із зазначенням типу форми «Ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ФОП, у тому числі ФОП — платниками єдиного податку подається протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення. Сплачується єдиний внесок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «Ліквідаційна».

Зняття з обліку ФОП — платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей із реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (стаття 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Такі перевірки проводяться в порядку, встановленому Податковим кодексом.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків — фізичної особи приймається керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) з урахуванням вимог статей 78—82 Податкового кодексу, яке оформлюється наказом. При цьому термін, протягом якого приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки, зокрема, при припиненні діяльності ФОП, Кодексом не визначено.

Дані про зняття з ФОП як платника податків та як платника єдиного внеску передаються контролюючим органом до ЄДР та оприлюднюються на порталі електронних сервісів ЄДР.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області