Витяг із реєстру платників єдиного податку

Витяг із реєстру платників єдиного податку

Відповідно до пункту 299.9 статті 299 Податкового кодексу України за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу з реєстру та форма витягу з реєстру затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку».

Запит про отримання витягу з реєстру подається особисто представником платника єдиного податку чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку платника єдиного податку за формою, затвердженою згаданим наказом. У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ платника єдиного податку, який є критерієм пошуку відомостей у реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів платника єдиного податку, із зазначенням дати підписання. Форма запиту також передбачає проставляння платником податків відмітки в полі «Спосіб отримання витягу», а саме — безпосередньо в контролюючому органі або в електронному вигляді.

Відповідно до проставленої платником відмітки у формі запиту витяг з реєстру надсилається платнику в електронному вигляді або вручається йому чи його представнику особисто за основним місцем обліку платника податків.

На сьогодні здійснюються заходи щодо можливості отримання витягу з реєстру засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (сервіс «Листування»).

Витяг містить відомості з реєстру, актуальні на дату його формування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області