Якщо відмовляєтеся від спрощеної системи оподаткування…

Якщо відмовляєтеся від спрощеної системи оподаткування…

Відповідно до першого абзацу пункту 294.1 статті 294 Податкового кодексу України (ПКУ) податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за десять календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контрольного органу за місцем податкової адреси заяву (підпункт 298.2.1 пункту 298.2, перший абзац підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 ПКУ).

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі (пункт 45.1 статті 45 ПКУ).

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування в зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (підпункт 298.2.2 пункту 298.2 статті 298 ПКУ).

Підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 ПКУ визначено, що платники єдиного податку першої та другої груп подають до контрольного органу податкову декларацію в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного в пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування в зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

При цьому в податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Подання податкової декларації в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації в строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Згідно з підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Тобто фізична особа-підприємець — платник єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування протягом року, зобов’язаний подати до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за податковий (звітний) квартал, в якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком із початку року протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області