Дохід юридичних осіб зі ставкою єдиного податку 2 відсотки доходу при погашенні військових облігацій внутрішньої державної позики

Дохід юридичних осіб зі ставкою єдиного податку 2 відсотки доходу при погашенні військових облігацій внутрішньої державної позики

Відповідно до підпункту 14.1.44 прим.1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) державні цінні папери — облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов’язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, регулює Закон України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» із змінами та доповненнями.

Державні облігації України належать до емісійних цінних паперів (пункт 5 частини другої статті 8 згаданого Закону).

Згідно з частинами другою та третьою статті 16 цього Закону державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України.

Облігації внутрішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Частиною третьою статті 11 Закону за номером 3480 встановлено, що облігації залежно від способу виплати доходу можуть бути відсотковими або дисконтними.

Відсоткові облігації — це облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю.

Дисконтні облігації — це облігації, що розміщуються за ціною, нижчою за їхню номінальну вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення, становить дохід (дисконт) за облігацією.

Пасивні доходи — доходи, отримані, зокрема, у вигляді відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону.

Пунктом 5 постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2001 року за номером 80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик» із змінами та доповненнями встановлено, що у період воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Міністерство фінансів України може розміщувати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до затверджених згаданою постановою основних умов розміщення (емісії) державних облігацій.

Разом із тим, постановою Кабінету міністрів України від 25 лютого 2022 року за номером 156 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» зі змінами та доповненнями зокрема, встановлено основні умовами поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»:

номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн;

купонний період — один рік;

ставка доходу — плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року;

строк обігу — до 30 років.

До припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, встановлюється у розмірі 2 відсотки доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ.

Згідно з підпунктом 2 пункту 292.1 статті 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 ПКУ.

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 ПКУ (п’ятий абзац пункту 296.1 статті 296 ПКУ).

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи відповідно до третього абзацу пункту 44.2 статті 44 ПКУ ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до першого абзацу пункту 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року за номером 290, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Отже, при погашенні військових облігацій внутрішньої державної позики доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, яка обрала особливості оподаткування на період дії воєнного стану, є дохід, отриманий у вигляді відсотків або дисконту відповідно до умов розміщення таких облігацій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області