Уточнення показників додатка 4ДФ до розрахунку

Уточнення показників додатка 4ДФ до розрахунку

Уточнюючий податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску подається за формою, що діє на день подання такого розрахунку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

При цьому розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків окрім тих, у яких проводиться коригування.

Коригування показників додатка 4ДФ до розрахунку проводиться таким чином:

1) у розділі I:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до другого абзацу цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до третього абзацу цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення;

2) у розділі II:

у рядках «Оподаткування процентів — виключення», «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення» та «Доходи від продажу сільськогосподарської продукції — виключення» — для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи помилкового рядка;

у рядках «Оподаткування процентів», «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» та «Доходи від продажу сільськогосподарської продукції» — відобразити правильну інформацію;

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників розрахунку за періоди до 1 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію;

3) у розділі IІІ:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 11 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до другого абзацу цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до третього абзацу цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області