Утримання ПДФО та військового збору з допомоги з тимчасової непрацездатності від фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

Утримання ПДФО та військового збору з допомоги з тимчасової непрацездатності від фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 23 вересня 1999 року за номером 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону України від 28 грудня 2014 року за номером 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 20 згаданого Закону встановлено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Зокрема, за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид матеріального забезпечення як допомога з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регламентується статтею 178 Податкового кодексу України (ПКУ).

Згідно з пунктом 178.3 статті 178 ПКУ оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Отже, дохід у вигляді матеріального забезпечення, який виплачується фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до доходу фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, проте оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків — фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 ПКУ якого не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, сума страхових виплат, які отримує такий платник з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом, указами Президента України та актами Кабінету міністрів України.

Водночас слід зауважити, що винятки, передбачені підпунктом 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

При цьому до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включаються інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ.

Також вказані доходи є об’єктом оподаткування військовим збором.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.

Податковий агент, визначення якого наведено у підпункті 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відсотків, визначену статтею 167 ПКУ, та ставку військового збору 1.5 відсотка, встановлену підпунктом 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Отже, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, нарахована (виплачена) особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування, є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, а фонд є податковим агентом щодо такого доходу.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб, наведених у додатку 2 до цього порядку, сума допомоги з тимчасової непрацездатності відображається податковим агентом у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу — «127».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області