Дії платників єдиного податку 1—3 груп, які перевищили обсяг доходу та виявили бажання перейти на його сплату за ставкою 2 відсотки

Дії платників єдиного податку 1—3 груп, які перевищили обсяг доходу та виявили бажання перейти на його сплату за ставкою 2 відсотки

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській   області. Відповідно до пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України (ПКУ) ставки, встановлені пунктами 293.3—293.5 статті 293 ПКУ, застосовується з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, у наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контрольного органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, при перевищенні протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Водночас пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з підпунктом 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платниками єдиного податку третьої групи можуть бути, зокрема, фізичні особи-підприємці.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах.

Підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

із першого квітня 2022 року — у разі подання заяви до першого квітня 2022 року;

із наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаючи із першого квітня 2022 року.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду, крім випадків, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, із першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання згаданих особливостей оподаткування.

Отже, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп, які перевищили обсяг доходу, визначений для відповідної групи, і в середині календарного кварталу виявили бажання перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу, повинні здійснити такі дії:

подати заяву щодо переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу. При цьому такі платники єдиного податку вважаються платниками єдиного податку третьої групи із згаданими вже особливостями з наступного робочого дня після подання заяви;

подати податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за податковий (звітний) квартал, в якому відбулося перевищення обсягу доходу, з наростаючим підсумком із початку року, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, з урахуванням підпункту 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ. При цьому в декларації окремо відображається обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків;

сплатити єдиний податок протягом десятьох календарних днів після граничного строку подання такої декларації відповідно до пункту 57.1 статті 57 і пункту 295.3 статті 295 ПКУ.

Необхідно зазначити, що з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, такі платники єдиного податку будуть перебувати на загальній системі оподаткування, оскільки до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, вже перевищили граничний обсяг доходу, визначений для платників єдиного податку відповідної групи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області