Уточнення помилок у раніше поданій декларації про майновий стан і доходи при загальній системі оподаткування

Уточнення помилок у раніше поданій декларації про майновий стан і доходи при загальній системі оподаткування

Відповідно до пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці подають до контрольного органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку (пункт 50.1 статті 50 ПКУ).

Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером  859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 зі змінами).

Уточнення (виправлення) сум податкового зобов’язання фізичних осіб-підприємців при самостійному виявленні помилок здійснюється у розділі VI «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» податкової декларації, де вказується сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб або військового збору у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

При цьому, в рядку 23 розділу VI податкової декларації вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 ПКУ.

Сума пені, нарахована платником податку у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення помилок відповідно до статті 50 ПКУ, вказується у рядку 24 розділу VI податкової декларації відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, нарахування якої розпочинається після спливу дев’яноста календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Водночас підпунктом 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що тимчасово, на період із першого серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», при самостійному виправленні платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області