Повідомлення про зміну засновників юридичної особи

Повідомлення про зміну засновників юридичної особи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 66.1 статті 66 Податкового кодексу України (ПКУ) підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

інформація органів державної реєстрації;

документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 66.2 статті 66 ПКУ).

При виникненні змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з главою 6 ПКУ, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати контрольному органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом десяти календарних днів із дня внесення змін до зазначених документів (пункт 66.5 статті 66 ПКУ).

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 9 Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями в ЄДР містяться дані, зокрема, про перелік засновників (учасників) (окрім акціонерних товариств, громадських формувань, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, частки яких обліковуються в обліковій системі часток) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства, якщо засновник — фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) у країні реєстрації, якщо засновник — юридична особа; інформація для здійснення зв’язку із засновником (учасником) юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти).

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями.

Згідно з пунктом 9.2 розділу IX цього порядку у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, окрім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом десяти календарних днів із дня внесення змін до зазначених документів подати до контрольного органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формою №1-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою №1-ОПН — із позначкою «Перереєстрація/зміни».

Отже, стосовно платників податків, відомості про яких включаються до ЄДР:

інформація про зміну засновників оновлюється в контрольних органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку визначеному законом за номером 755.

Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну засновників оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за формою №1-ОПП із позначкою «Зміни» або за формою №1-ОПН — з позначкою «Перереєстрація/зміни».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області