Порядок заповнення податкових накладних

Порядок заповнення податкових накладних

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до норм Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, при постачанні послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом платником ПДВ графи розділу Б податкової накладної заповнюються так: 

— у графі 2 зазначається номенклатура послуг постачальника (продавця);

— у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

— у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг (умовне позначення і код) відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі — КСПОВО).

Якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання такої послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах, а графа 5 не заповнюється;

— у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання послуг;

— у графі 7 — ціна постачання одиниці послуги без урахування ПДВ у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

— у графі 8 — код ставки податку на додану вартість, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання послуг.

При здійсненні операцій із постачання послуг із міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом платником ПДВ, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, зазначається код ставки 902;

— графа 9 не заповнюється;

— у графі 10 – обсяг постачання (база оподаткування) при здійсненні операцій з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом, які підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою згідно з ПКУ.

До розділу А податкової накладної (рядки I-X) вносяться узагальнюючі дані:

— у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті;

— рядки II-VII не заповнюються;

— у рядку VIII зазначається загальний обсяг постачання послуг із міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом за нульовою ставкою в розрізі коду ставки 902.

Фото сектору комунікацій ДФС у Тернопільській області