Відбулися зміни

Відбулися зміни

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю листом від 4 січня 2019 року за номером 357/7/99-99-15-02-01-17 повідомила про зміни.

Із 14 грудня 2018 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 19 жовтня 2018 року за номером 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі — наказ №842). Ним унесено зміни до основної частини декларації з податку на прибуток та оновлено редакції додатків до декларації.

Зокрема, розділ «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)» оновлено різницями:

1) на які збільшується фінансовий результат до оподаткування:

— рядок 3.1.6.1 — сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб-нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом міністрів України відповідно до підпунктів 39.2.1.2 і 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

— рядок 3.1.6.2 — сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів України відповідно до п. п. «г» п. п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (п. п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

— рядок 3.1.7 — розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг, та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» (п. п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

— рядок 3.1.10.1 — сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до ПКУ не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи — платника податку на доходи фізичних осіб (п. п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

— рядок 3.1.13 — сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п. п. 140.5.13 п. 140.5 ст. 140 ПКУ;

— рядок 3.1.14 — сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п. п. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

2) на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування:

— рядок 3.2.5 — сума субсидій, отриманих платником податку — суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п. п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ).

Враховуючи, що видання наказу №842 обумовлено змінами з 1 січня 2018 року в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період — 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Більш детально про це йдеться у листі від ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73122.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області