Відповідальність податкових агентів

Відповідальність податкових агентів

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України. Його пункт 169.4 статті 169 визначає порядок проведення податковим агентом перерахунку сум нарахованих доходів та утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено статтею 127 Кодексу. Скажімо, в пункті 127.1 цієї статті встановлено, що передбачені штрафи не застосовуються, коли не нарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні його перерахунку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами Кодексу.

Окрім того, статтею 129 визначено порядок нарахування і сплати пені, відповідно до підпункту 129.1.3 якої при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі при внесенні змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50, після 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Згідно ж із пунктом 129.4 статті 129 на суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті129 (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення в його сплаті, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Також пунктом 119.2 статті 119 встановлена відповідальність податкового агента за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені пунктом 119.2 статті 119 штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 та були виправлені відповідно до вимог статті 50.

При цьому положеннями статті 50 урегульовано питання виправлення платниками податків помилок, допущених у податковій звітності. Зокрема, якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169, то штрафи, визначені в пункті 50.1 статті 50, не застосовуються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області