Пільги з податку на прибуток відображаємо в звітності

Пільги з податку на прибуток відображаємо в звітності

Відповідно до підпункту 16.1.6 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їхнього використання (щодо умовних податкових пільг — пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку). Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233.

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори в зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до порядку.

Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Якщо суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Тобто звіт складається суб’єктом господарювання наростаючим підсумком із початку року. При цьому за звітний податковий рік платником у полі «квартал» рядка І звіту зазначається четвертий квартал звітного податкового року.

Ураховуючи те, що розрахунок пільги з податку на прибуток здійснюється на підставі показників податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, яка заповнюється наростаючим підсумком з початку року, то в річному звіті має зазначатися сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюджету, розрахована на підставі показників декларації за звітний (податковий) рік. При цьому строк користування такою пільгою, у разі застосування її у другому і четвертому кварталах, є період з першого календарного дня другого кварталу по останній календарний день звітного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області