Облік готівки благодійною організацією

Облік готівки благодійною організацією

Відповідно до підпункту 2 пункту 58 розділу VI Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148, готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 11 розділу ІІ згаданого положення готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день її одержання в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (книги обліку розрахункових операцій — у разі її використання).

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням книги обліку розрахункових операцій без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до неї.

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах (пункт 13 розділу ІІ згаданого положення).

Пунктом 25 розділу III положення передбачено, що приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2 до положення), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їхнього складання.

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та ліміту каси встановлено розділом V положення.

Тобто благодійна організація повинна оприбуткувати в касі з оформленням прибуткового касового ордеру готівкові кошти, отримані як благодійні внески, в тому числі вилучені із «скриньки», та у визначені законодавством строки здати готівку до установ банку для зарахування на рахунок.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області