Підстави для відмови в реєстрації платником єдиного податку

Підстави для відмови в реєстрації платником єдиного податку

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Про підстави, за яких контролюючий орган може прийняти рішення про відмову в реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Відповідно до пункту 299.6 статті 299 Податкового кодексу України підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову в реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим статтею 291 Кодексу;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298.

Види діяльності, які не дають права суб’єктам господарювання (юридичним особам) бути платниками єдиного податку в разі їх здійснення, наведено у підпункті 291.5.1 пункту 291.5 статті 291.

Юридичні особи — платники єдиного податку, відповідно до підпункту 5 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298, зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування — із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності.

Тобто наявність у Єдиному державному реєстрі або у статуті юридичної особи видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, не є підставою для відмови в реєстрації платником єдиного податку. За умови, звісно, що такі види діяльності не здійснюються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області