Вартість проїзду на навчання оподатковується як додаткове благо

Вартість проїзду на навчання оподатковується як додаткове благо

Статтею 219 Кодексу законів про працю України визначено, що власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів у розмірі 50 відсотків вартості проїзду. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України, згідно з пунктом 162.1 статті 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім визначених статтею 165.

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються відповідно до закону за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Податкового кодексу.

Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу).

Підпунктом «а» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу передбачено, що особи, які відповідно до нього, мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок із доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок за ставкою, визначеною статтею 167 Податкового кодексу (18 відсотків).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага відображається податковим агентом у податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою «126».

Враховуючи сказане, дохід у вигляді компенсованої працівнику суми вартості проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків із відповідним відображенням у податковому розрахунку за формою 1ДФ як дохід, отриманий у вигляді додаткового блага під ознакою «126».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області