Кому належиться довідка, скільки вона діє

Кому належиться довідка, скільки вона діє

Відповідно до пункту 64.1 статі 64 та пункту 65.1 статті 65 Податкового кодексу України взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором згідно із Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців, як платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) таким платникам у порядку, встановленому згаданим Законом.

Також дані про взяття на облік платників податків щоденно оприлюднюється на власному офіційному порталі ДПС.

Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків — юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, а також фізичних осіб, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, здійснюється на підставі поданої до контролюючого органу відповідної заяви. Після взяття на облік таким платникам податків надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Форма довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР, за формою №34-ОПП затверджена Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 (у редакції наказу мінфіну від 22 квітня 2014 року за номером 462).

Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі. Довідка видається безоплатно та є дійсною лише на території України (пункт 3.11 розділу ІІІ порядку).

Тобто взяття на податковий облік юридичної особи (її відокремлених підрозділів), фізичної особи — підприємця підтверджується випискою з ЄДР.

Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в ЄДР, за формою №34-ОПП надається таким платникам податків:

— фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність: адвокатам, нотаріусам, приватним виконавцям, судовим експертам, арбітражним керуючим;

— відокремленим підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидента;

— військовим частинам;

— уповноваженим особам договорів про спільну діяльність та управителям майна.

Відповідно до пункту 4 пам’ятки для заповнення довідки за формою №34-ОПП рядки щодо строку дії довідки заповнюються з урахуванням такого:

1) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності;

2) для договору про спільну діяльність зазначається строк дії договору про спільну діяльність, якщо такий строк указаний у договорі;

3) для договору управління майном зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п’ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном;

4) якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в контролюючому органі до визначеного терміну, зазначається відповідна дата.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області