Взяття на облік юридичних або самозайнятих осіб у зв’язку із зміною місцезнаходження з тимчасово окупованих територій

Взяття на облік юридичних або самозайнятих осіб у зв’язку із зміною місцезнаходження з тимчасово окупованих територій

Відповідно до пункту 2 статті 13 Закону України від 15 квітня 2014 року за номером 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 66.3 статті 66 Податкового кодексу України (ПКУ), у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється контрольний орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контрольному органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Порядок взяття на облік/зняття з обліку платника податків у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) визначений нормами розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Пунктом 10.1 згаданого порядку визначено, що у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, що передбачає зміну контрольного органу за основним місцем обліку платника податків, контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) або місцем обліку платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків згідно з пунктами 10.6—10.21 розділу X порядку за номером 1588.

Зокрема, згідно з пунктом 10.8 порядку за номером 1588 якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контрольний орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

При зміні місцезнаходження або місця проживання платника податків або іншої зміни, внаслідок якої змінюється ДПІ обслуговування без зміни контрольного органу, до ДПІ обслуговування за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків переходять обов’язки ведення обліку платника податків у день внесення даних про такі зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб (пункт 10.25 порядку за номером 1588).

Платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована росією територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також тимчасово окупована з 7 квітня 2014 року територія України, що входить до складу Донецької та Луганської областей, що визнані такими відповідно до Закону України від 15 квітня 2014 року за номером 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб з відповідною ознакою «податковою адресою є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» або «податковою адресою є тимчасово окупована територія у Донецькій та Луганській областях». У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) на (з) тимчасово окуповану(ої) територію(ї) України в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб встановлюється/скасовується така ознака (пункт 1.5 порядку за номером 1588).

Згідно з пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» у разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків, які мають такі ознаки, на іншу територію в областях або місті Києві і отримання контрольними органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого: контрольні органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням/місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру або приймання заяв і документів від платників податків, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників податків.

Таким чином, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) з тимчасово окупованої росією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також тимчасово окупованої з 7 квітня 2014 року території України, що входить до складу Донецької та Луганської областей взяття на облік за основним місцем обліку платників податків які обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб з відповідною ознакою здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру. В інших випадках зміна основного місця обліку у зв’язку зі зміною місцезнаходження здійснюється у терміни, визначені розділом X порядку за номером 1588, а саме: у разі зміни контрольного органу — протягом місяця; у разі зміни ДПІ обслуговування без зміни контрольного органу — у день внесення даних про такі зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області