Податкова знижка на проценти за користування іпотечним житловим кредитом

Податкова знижка на проценти за користування іпотечним житловим кредитом

Відповідно до підпункту 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 та пункту 175.1 статті 175 розділу IV Податкового кодексу України платник податку — резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.

Таке право виникає, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Крім того, відповідно до підпункту 166.3.8 згаданого пункту 166.3 фізична особа — резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов’язані зі сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Згідно ж із пунктом 175.4 статті 175 право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з статтею 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом десяти послідовних календарних років, починаючи з року, в якому:

— об’єкт житлової іпотеки придбавається;

— збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж десять календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає в платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

Відповідно до пункту 175.5 статті 175, якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області