Оподаткування іноземних доходів

Оподаткування іноземних доходів

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що з першого січня стартувала деклараційна кампанія. Нормами пункту 170.11 статті 170 Податкового кодексу України встановлено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, його сума включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та оподатковується за ставкою 18 відсотків (пункт 167.1 статті 167).

Згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник ПДФО може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Суму такого зменшення він визначає за зазначеними підставами в декларації.

За відсутності в платника ПДФО підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 Податкового кодексу, він зобов’язаний подати до контрольного органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Податковим кодексом та іншими законами.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника ПДФО:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника ПДФО — резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника ПДФО відповідно до законодавства України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області