Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року за номером 2755-VI із змінами і доповненнями, відповідно до пункту 162.1 статті 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Перелік же доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу визначено пунктом 164.2 статті 164.

Разом із тим статтею 165 встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема:

— аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України (СКУ), у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом;

— кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя в зв’язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін з урахуванням норм СКУ;

— кошти або вартість майна (послуг), що надаються будь-якою фізичною особою як допомога на поховання платника податку;

— основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку;

— кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як дарунок з урахуванням положень розділу IV Податкового кодексу.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (підпункт «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу).

Вартість будь-якого об’єкта спадщини (подарунку), що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені в згаданому підпункті 174.2.1, оподатковується за ставкою п’ять відсотків, визначеною пунктом 167.2 статті 167 Податкового кодексу.

Водночас згідно з підпунктом 174.2.3 для будь-якого об’єкта, що успадковується (отримується в дарунок) спадкоємцем від спадкодавця — нерезидента, та для будь-якого об’єкта, що успадковується спадкоємцем — нерезидентом від спадкодавця — резидента застосовується ставка податку 18 відсотків, визначена пунктом 167.1 cтатті 167 Податкового кодексу.

Відповідно ж до пункту 164.2 статті 164 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:

— дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розділом IV Податкового кодексу;

— дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170;

— кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;

— дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім випадків передбачених підпунктами «а-ґ» підпункту 164.2.14 пункту 164.2 статті 164;

— суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору та інші доходи, крім зазначених у статті 165 Податкового кодексу (дохід від здійснення продажу (реалізації) фізичною особою товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, іншій фізичній особі);

— частина доходів від операцій із майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 і 173 Податкового кодексу.

Згідно з пунктом 172.1 статті 172 дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 статті 172, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, підлягає оподаткуванню за ставкою п’ять відсотків, визначеною пунктом 167.2 статті 167.

Разом із тим, не оподатковується дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року за номером 2768-III із змінами та доповненнями залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане ним у спадщину (пункт 172.1 статті 172).

Відповідно до пункту 173.1 статті 173 Податкового кодексу дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою п’ять відсотків, визначеною в пункті 167.2 статті 167.

Як виняток пункту 173.1 статті 173, не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (перший абзац пункту 173.2).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються в порядку, встановленому статтею 168 Податкового кодексу.

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб з таких доходів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області