Стосовно використання картки «Ключ до рахунка»

Стосовно використання картки «Ключ до рахунка»

На виконання статей 7, 15, 33 та 56 Закону України від 20 травня 1999 року за номером 679-XIV «Про Національний банк України» та з метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів України Правлінням Національного банку України постановою від 29 грудня 2017 року за номером 148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згадане положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Згідно з підпунктом 5 пункту 3 його розділу I готівкові розрахунки/розрахунки готівкою — платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Відповідно ж до пункту 11 розділу ІІ готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі. Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України (ПКУ) і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (книги обліку розрахункових операцій — КОРО) — у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії).

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами — підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному ПКУ.

Разом з тим, згідно з пунктом 20 розділу ІІ згаданого положення фізичні особи — довірені особи установ/підприємств — юридичних осіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії установи/підприємства звіт про використання готівки разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала) разом із невитраченим залишком готівки.

При цьому положенням та іншими нормативно-правовими актами не визначено поняття картки «ключ до рахунка».

Враховуючи сказане, для отримання роз’яснення щодо права працівника підприємства (директора) здійснювати розрахунки за придбані товарно-матеріальні цінності для господарських потреб такого суб’єкта господарювання з використанням картки «ключ до рахунка» без оприбуткування в касі підприємства та необхідності подання в такому випадку звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, необхідно звертатися до Національного банку України як до розробника положення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області