Виправляємо помилки в декларації з податку на прибуток підприємств

Виправляємо помилки в декларації з податку на прибуток підприємств

Наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2019 року за номером 481, який набув чинності 20 грудня 2019 року, внесено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Декларація за оновленою формою може подаватися платником податку як звітна (звітна нова), так і уточнююча (відповідні відмітки проставляються у полі 1 заголовної частини декларації). При цьому, якщо декларація подається як уточнююча, то в полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.

Якщо виправлення помилок здійснюється в звітній (звітній новій) декларації за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено помилки, то в додатку ВП до декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та, порівнюючи їх із відповідними рядками декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок» (рядки 26—29, 31—33) декларації.

Додаток ВП до декларації складається з трьох таблиць:

— у таблиці 1 відображаються уточнюючі показники основної декларації (рядки 1—25, 35);

— у таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок, які переносяться до рядків 26—29, 31—33 декларації;

— у таблиці 3 зазначається фінансова звітність за звітний (податковий) період, що уточнюється.

Платники податку, в яких базовим періодом є календарний рік, розраховують збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 26 декларації, рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до декларації), виходячи з податку на прибуток, зазначеного такими платниками в рядку 19 декларації.

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то додаток ВП до неї не заповнюється, а вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, які виникають відповідно до ПКУ, об’єкта оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій декларації. На підставі порівняння податкового зобов’язання такої декларації та декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу, які відображаються у частині «Виправлення помилок» декларації (рядки 26—27, 29—30, 31, 33—34).

При цьому платники податку мають право подати доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

У декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області