Як отримати відомості про доходи без реєстраційного номера облікової картки?

Як отримати відомості про доходи без реєстраційного номера облікової картки?

Відповідно до пункту 70.1 статті 70 Податкового кодексу України (ПКУ) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок отримання відомостей із Державного реєстру та форми відомостей встановлені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822.

Пунктом 1 розділу ІІ згаданого положення визначено, що всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру в порядку, визначеному цим положенням.

Облік фізичних осіб — платників податків ведеться в Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером чинного паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

Після взяття особи на облік в окремому реєстрі Державного реєстру, у разі, якщо вона раніше була зареєстрована в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, такий реєстраційний номер закривається. Датою закриття є дата внесення відмітки до паспорта.

Для отримання відомостей про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізична особа, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, звертається особисто до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу в разі, якщо тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), та заяву щодо отримання відомостей із Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за формою №10ДР (додаток 14 до положення).

У заяві в розділі «Особисті дані заявника», фізична особа заповнює реквізит «Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) або номер паспорта), де вказує дані про серію (за наявності) та номер паспорта, за яким вона перебуває на обліку в окремому реєстрі Державного реєстру.

Відомості з Державного реєстру у такому випадку надаються за період перебування особи на обліку в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером діючого паспорта громадянина України.

Пунктом 6 розділу X положення визначено, що контрольний орган протягом трьох робочих днів із дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 15, 16 до положення (при зверненні особи не за своєю податковою адресою строк видачі відомостей може бути продовжено до п’яти робочих днів).

Для отримання відомостей з Державного реєстру за період перебування особи на обліку в Державному реєстрі за реєстраційним номером (який на момент звернення закрито) особа має звернутися безпосередньо до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) із заявою в довільній формі відповідно до вимог Закону України від «Про звернення громадян» із викладенням свого прохання щодо отримання відомостей про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період, коли вона перебувала на обліку в Державному реєстрі за реєстраційним номером, у заяві особа зазначає реєстраційний номер, за яким вона перебувала на обліку.

Податківці також нагадали, що відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, починаючи з першого січня 1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), які щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС. Інформація про доходи за останній звітний період надається через п’ятдесят днів після його закінчення.

Інформація потребує уточнення у податкових агентів (джерел доходів).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області