Зміни в стягненні податкового боргу

Зміни в стягненні податкового боргу

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, в частині стягнення боргу. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Статтею 20 Податкового кодексу України (ПКУ) дано право податкових органів (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи):

— аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою (пункт 20.1.1. статті 20 ПКУ).

— звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення всієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі (пункт 20.1.341 статті 20 ПКУ).

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб’єктів господарювання, та сум податкового боргу в розрізі платежів на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднюється щоденно (пункт 35.4. статті 35 ПКУ).

Розширено підстави звільнення майна платника податків- боржника з податкової застави, а саме з дня отримання:

— контрольним органом підтвердження не лише повного погашення суми податкового боргу, а й повного погашення розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за користування розстроченням/відстроченням (підпункт 93.1.1 статті 93 ПКУ).

— платником податків згоди контрольного органу на відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, відповідно до статті 92 ПКУ.

Також із шістдесяти до тридцяти календарних днів із дня надіслання (вручення) боржнику податкової вимоги скорочено строк, протягом якого не провадяться стягнення коштів та продаж майна боржника (пункт 95.2. статті 95 ПКУ).

Важливо зазначити, що в разі використання платником податків єдиного рахунку вилучені готівкові кошти вносяться посадовою особою контрольного органу на такий рахунок, а у разі погашення податкового боргу з податку на додану вартість за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди, починаючи з 1 липня 2015 року, визначеними платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку, такі кошти вносяться на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов’язань та/або пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, що подаються контрольному органу, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів із рахунків такого платника в банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом дев’яноста календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

Із двох місяців до одного звужується термін, протягом якого боржник має право самостійно здійснити оцінку заставленого майна шляхом укладення договору з оцінювачем.

Збільшено з одного мільйона до десяти мільйонів суму, заявлену до розстрочення, відстрочення, або суму розстрочених, відстрочених грошових зобов’язань чи податкового боргу, щодо яких переносяться строки сплати, рішення щодо яких приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Окрім того, з 1 січня 2021 року набирає чинності стаття 116 Податкового кодексу України, якою, зазначено, що за відчуження платником податків майна, що перебуває в податковій заставі, без попередньої згоди контрольного органу передбачено штраф у розмірі вартості відчуженого майна.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області