Відображення дивідендів у додатку до декларації з податку на прибуток

Відображення дивідендів у додатку до декларації з податку на прибуток

Підпунктом 57.1 прим.1.1 пункту 57.1 прим.1 статті 57 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що в разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 57.1 прим.1.2 пункту 57.1 прим.1 статті 57 ПКУ, крім випадків, передбачених підпунктом 57.1 прим.1.3, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. За наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків із податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за такий податковий (звітний) період.

Відповідно до четвертого абзацу підпункту 57.1 прим.1.3 авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.1 прим.1.2, не справляється в разі виплати дивідендів фізичним особам.

Оподаткування доходів фізичної особи у вигляді дивідендів податком на доходи фізичних осіб регламентуються пунктом 170.5 статті 170 ПКУ.

Доходи фізичної особи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1, 167.5.2 і 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 ПКУ (підпункт 170.5.4 пункту 170.5 статті 170 ПКУ).

Враховуючи сказане, при виплаті дивідендів фізичним особам авансовий внесок із податку на прибуток не справляється, тому заповнюючи додаток АВ до рядка 20 АВ податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, платник податку відображає суму дивідендів, виплачену фізичним особам, у рядку 1.1 та у рядку 1 додатка АВ до декларації. Інші рядки додатка АВ до декларації не заповнюються, незалежно від того перевищує чи ні сума таких дивідендів значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за відповідний податковий (звітний) рік.

Поряд з цим, у разі якщо платник податку має здійснити розрахунок авансового внеску з податку на прибуток, то сума дивідендів, виплачена фізичним особам, враховується ним при обчисленні показників рядків 4 та 5 додатка АВ до декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області