Як отримати індивідуальну податкову консультацію в електронній формі

Як отримати індивідуальну податкову консультацію в електронній формі

Відповідно до підпункту 14.1.172 прим.1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) індивідуальна податкова консультація — це роз’яснення контрольного органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольний орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ визначено, що контрольними органами, зокрема, є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) — щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 ПКУ), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

Згідно з пунктом 52.1 статті 52 ПКУ за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контрольний орган, визначений підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контрольний орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання звернення цим контрольним органом.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

— найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

— код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контрольному органу і мають відмітку у паспорті);

— зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

— підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;

— дату звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, індивідуальна податкова консультація не надається, а надсилається відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій або електронній формі у порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше п’ятнадцяти календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків у паперовій або електронній формі до закінчення строку, визначеного першим абзацом пункту 52.1 статті 52 ПКУ.

На індивідуальну податкову консультацію або відповідь, що надається контрольним органом в електронній формі, накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контрольного органу з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями.

За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній, у паперовій або електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана в паперовій або електронній формі, обов’язково повинна містити назву — індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок із питань практичного використання таких норм законодавства (пункт 52.3 статті 52 ПКУ).

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, в тому числі, шляхом, зокрема, подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі (пункт 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 ПКУ).

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє надіслати звернення на отримання індивідуальної податкової консультації до відповідного органу ДПС. Форма підготовки такої кореспонденції передбачає вибір таких реквізитів: регіон, в якому знаходиться орган ДПС, орган ДПС, до якого направляється звернення, тип документу (із списку обирається значення «консультація»), тематику та заповнення короткого змісту звернення і можливість завантаження сканованого документу (файл повинен бути у форматі pdf з обмеженням розміру не більше 2 МБ).

При цьому в зверненні зазначається спосіб надання індивідуальної податкової консультації (у паперовій або електронній формі) та електронна адреса на яку необхідно надіслати відповідь в електронній формі.

Інформацію щодо отримання та реєстрації звернення в органі ДПС платник може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету.

Відповідь орган ДПС надсилає платнику податків у строки, визначені статтею 52 ПКУ, в електронній формі (у форматі pdf без накладання електронного підпису уповноваженої посадової особи контрольного органу) на електронну адресу зазначену у зверненні та обов’язково в паперовій формі на податкову адресу. Індивідуальна податкова консультація в електронній формі через електронний кабінет не надсилається.

Роздрукована електронна форма (у форматі pdf) індивідуальної податкової консультації не вважається оригіналом.

Разом із цим, податківці зазначили, що відповідно до пункту 52 прим.8 підрозділу 10 розділу XX ПКУ тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, установлених, зокрема, статтями 52 і 53 ПКУ щодо надання контрольними органами індивідуальних податкових консультацій у письмовій формі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області