Коли можна втратити четверту групу єдиного податку

Коли можна втратити четверту групу єдиного податку

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з пунктом 299.10 статті 299 Податкового кодексу України (ПКУ) реєстрація платника єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контрольного органу у разі:

— подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

— припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону — в день отримання відповідним контрольним органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

— якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків;

— якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 ПКУ та підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

При виявленні відповідним контрольним органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.5 прим.1 статті 291 ПКУ у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II ПКУ. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, в якому встановлено порушення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області