Порядок, підстави, терміни продовження строків проведення перевірок

Порядок, підстави, терміни продовження строків проведення перевірок

Відповідно до другого абзацу пункту 82.1 статті 82 Податкового кодексу України (ПКУ) продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 ПКУ, можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків — не більш як на 10 робочих днів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з другим абзацом пункту 82.2 статті 82 ПКУ продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 ПКУ, можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків — не більш як на 5 робочих днів.

Пунктом 82.3 статті 82 ПКУ, визначено, що тривалість перевірок, визначених статтею 80 ПКУ, не повинна перевищувати 10 діб.

Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу не більш як на 5 діб.

Підставами для подовження строку перевірки є:

— заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);

— змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Відповідно до пункту 82.4. статті 82 ПКУ проведення документальної планової та позапланової перевірки платника податків, крім платника податків — суб’єкта малого підприємництва, може бути зупинено за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків чи його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику в порядку, визначеному першим абзацом пункту 82.4 статті 82 ПКУ, наказу про зупинення такої перевірки.

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 ПКУ, з урахуванням установлених пунктом 82.4 статті 82 ПКУ строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.

Отже, продовження строків проведення перевірок та зупинення розпочатої перевірки працівниками контрольних органів здійснюється за рішенням керівника податкового органу.

Терміни продовження перевірки залежать від виду перевірки та категорії платника податків, встановленої статтею 82 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області