Хто подає звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Хто подає звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Нерезиденти (іноземні компанії, організації), постійні представництва яких перебували на обліку в якості платників податку на прибуток підприємств, зобов’язані були протягом трьох місяців (із 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року включно) подати до контрольних органів документи для взяття їх самих (нерезидентів) на облік як платника податку на прибуток. Після взяття на облік нерезидент включається до реєстру платників податків — нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.

Виходячи з вимоги першого абзацу підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (ПКУ), нерезиденти, які зареєстровані в Україні як платники податку на прибуток підприємств та які здійснюють свою діяльність в Україні через постійні представництва, за умови, що їх операції із постійним представництвом за підсумками звітного року визнаються контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Звіт та повідомлення подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.

Нерезидент, який був поставлений на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва є правонаступником щодо всіх податкових активів і зобов’язань такого постійного представництва, в тому числі тих, які виникли в податкових періодах, у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

Такий нерезидент з моменту постановки на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва несе відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств цього постійного представництва, в тому числі за періоди, у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

В Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2021 року за номером 277, зазначено, що нерезидент може наділити повноваженнями зі сплати податку на прибуток підприємств свій зареєстрований (акредитований або легалізований) відокремлений підрозділ (філію, відділення, представництво тощо). Відповідні повноваження і обов’язки можуть бути передбачені у положенні про відокремлений підрозділ, яке затверджується нерезидентом, або у довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Таким чином звіт та повідомлення в Україні може подати особа, уповноважена на це нерезидентом. У розділі «Загальні відомості» звіту та повідомлення зазначаються реєстраційні дані такого нерезидента як платника податків в Україні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області