Ознака доходу в додатку 4ДФ до розрахунку для відображення страхових внесків за договорами добровільного медичного страхування

Ознака доходу в додатку 4ДФ до розрахунку для відображення страхових внесків за договорами добровільного медичного страхування

Згідно з підпунктом «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі, за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь, окрім сум, що сплачуються, зокрема, роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Відповідно до пункту 4 розділу IV згаданого порядку в додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4ДФ) до розрахунку у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до порядку.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку (підпункт «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 ПКУ), відображається у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу «125».

Враховуючи сказане, сума страхових внесків за договорами добровільного медичного страхування в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати та сума перевищення встановленого граничного розміру, сплачена роботодавцем за свій рахунок, відображається в додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу «125».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області