Ознака доходу сум допомоги по вагітності та пологах, виплачених жінкам-військовослужбовцям

Ознака доходу сум допомоги по вагітності та пологах, виплачених жінкам-військовослужбовцям

Умови призначення і виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами визначаються Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року за номером 1751. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Покриття витрат на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам із числа військовослужбовців Збройних сил, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі Збройним силам та іншим військовим формуванням, Національній поліції, адміністрації Держспецтрансслужби, адміністрації Держспецзв’язку, Державній кримінально-виконавчій службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій (перший абзац пункту 8 згаданого порядку).

Відповідно до першого абзацу підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно із законом, указами Президента України та актами Кабінету міністрів України, а також вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім’ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року за номером 2671-VІІІ «Про соціальні послуги».

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб, наведеним у додатку 2 до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, сума допомоги по вагітності та пологах відображається у додатку 4ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ознакою доходу «128», як соціальні виплати з відповідних бюджетів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області