Право юридичної особи на третій групі єдиного податку з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану придбати чи продати військові облігації внутрішньої державної позики

Право юридичної особи на третій групі єдиного податку з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану придбати чи продати військові облігації внутрішньої державної позики

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» облігації внутрішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Згідно з частиною третьою статті 333 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року за номером 436-IV фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, окрім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Пунктом 5 постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2001 року за номером 80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик» із змінами та доповненнями встановлено, що у період воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Міністерство фінансів України може розміщувати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до затверджених згаданою постановою основних умов розміщення (емісії) державних облігацій.

Разом з тим, постановою Кабінету міністрів України від 25 лютого 2022 року за номером 156 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» зі змінами та доповненнями зокрема, встановлено основні умови поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»:

номінальна вартість однієї облігації — 1000 гривень;

купонний період — один рік;

ставка доходу — плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року;

строк обігу — до 30 років.

Слід зазначити, що придбати військові облігації можна як фізичним, так і юридичним особам через банки або брокерів.

Пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей, визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути, зокрема, юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми.

При цьому, підпунктом 2 підпункту 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути, зокрема, страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

Отже, юридична особа, яка перебуває на третій групі платників єдиного податку з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану, має право придбати військові облігації внутрішньої державної позики та за потреби продати їх на вторинному ринку, звернувшись до торгівця цінними паперами, який має брокерську ліцензію, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області