Чи складати акцизні накладні на залишки пального, що виникли наслідок впливу зміни температури повітря

Чи складати акцизні накладні на залишки пального, що виникли наслідок впливу зміни температури повітря

Відповідно до пункту 31 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408, облік у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ) для пального ведеться в літрах, приведених до температури 15°C. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому обсяги відпущеного в місцях роздрібної торгівлі пального, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей згаданого порядку вважаються обсягами пального в літрах, приведених до температури 15°C. Такі одиниці обліку для пального мають використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.

Згідно з пунктом 46 порядку за номером 408 для визначення обсягів обігу (крім обсягу реалізації пального через паливороздавальні колонки) та залишків пального у літрах, приведених до температури 15°C, використовуються положення ДСТУ EN ISO 8973:2013 «Гази нафтові скраплені. Розрахунковий метод визначення густини і тиску пари» (ДСТУ EN ISO 8973:2013) та ДСТУ ГОСТ 8.599:2016 (ГОСТ 8.599-2010, IDT) «Метрологія. Густина світлих нафтопродуктів. Таблиці перерахунку густини до 15°C та 20°C і до умов вимірювання об’єму» (ДСТУ ГОСТ 8.599:2016).

Відхилення між обсягами залишків пального за кожним кодом згідно з УКТЗЕД, що обліковуються в СЕАРП та СЕ платника акцизного податку за акцизним складом, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, та обсягами залишків пального в бухгалтерському обліку за кожним кодом згідно з УКТЗЕД за таким акцизним складом, які виникли внаслідок врахування в СЕАРП та СЕ літрів пального, відпущених через паливороздавальні колонки на такому акцизному складі, як літрів, що вважаються приведеними до температури 15°C без врахування впливу змін фактичної температури повітря, яка була за такого відпуску, є обліковою різницею, якщо її розмір наприкінці календарного року не перевищує один відсоток обсягу реалізації пального за такий календарний рік в СЕАРП та СЕ окремо за кожним кодом УКТЗЕД (окрім скрапленого газу, який у СЕАРП та СЕ обліковується за умовним кодом 2711), а для скрапленого газу, який у СЕАРП та СЕ обліковується за умовним кодом 2711, — якщо її розмір не перевищує три відсотки обсягу реалізації в СЕАРП та СЕ за такий календарний рік (пункт 47 порядку за номером 408).

На обсяги пального, що не перевищують розміру облікової різниці, які обліковуються в СЕАРП та СЕ, платник акцизного податку має право скласти в одному примірнику та зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних не рідше одного разу на календарний рік на підставі бухгалтерської довідки за попередній календарний рік не пізніше 31 січня поточного календарного року (пункт 48 порядку за номером 408).

Враховуючи сказане, акцизні накладні на різницю між обсягами залишків пального, що обліковуються в СЕАРП та СЕ і фактичними залишками пального на акцизному складі, що виникла внаслідок впливу змін температури повітря, складають платники акцизного податку, що є розпорядниками акцизних складів, які є місцем роздрібної торгівлі пальним не рідше одного разу на календарний рік на підставі бухгалтерської довідки за попередній календарний рік не пізніше 31 січня поточного календарного року у разі, якщо розмір такої різниці не перевищує один відсоток обсягу реалізації пального за такий календарний рік в СЕАРП та СЕ окремо за кожним кодом УКТЗЕД або три відсотки для скрапленого газу, який у СЕАРП та СЕ обліковується за умовним кодом 2711.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області