Як діяти згідно з Податковим кодексом України?

Як діяти згідно з Податковим кодексом України?

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (повідомлення за формою №20-ОПП), встановлений розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 8.4 розділу VIII згаданого порядку повідомлення формою №20-ОПП) подається протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків.

У повідомленні за формою №20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Під час їх надання повідомлень застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування.

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера.

Пунктом 8.5 розділу VIII порядку за номером 1588 встановлено, що у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контрольного органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.

При цьому в разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється, в іншому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого, при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

Повідомлення за формою №20-ОПП заповнюється із дотриманням Пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до повідомлення), що містить опис даних, які зазначаються у відповідних графах цього повідомлення. Відповідний стан об’єкта оподаткування (експлуатується, тимчасово не експлуатується, непридатний до експлуатації, об’єкт відчужений/повернутий власнику тощо) проставляється із дотриманням пунктів 6 пам’ятки відповідно до правовстановлювальних документів на момент заповнення повідомлення за формою №20-ОПП.

Для закриття об’єкта оподаткування платник податків подає повідомлення за формою №20-ОПП з позначкою «6 — Закриття об’єкта оподаткування» та з відповідною інформацією про об’єкт оподаткування, що закривається.

Графа 9 «Стан об’єкта оподаткування» повідомлення заповнюється із використанням пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, згідно з якою обирається стан, який відповідає фактичному стану об’єкта оподаткування на момент подання повідомлення за формою №20-ОПП, зокрема, 3 — тимчасово не експлуатується, 5 — непридатний до експлуатації, 6 — об’єкт відчужений/повернутий власнику тощо. Про закриття об’єкта оподаткування суб’єкт господарювання інформує контрольний орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою №20-ОПП із зазначенням у графі 2 «Код ознаки надання інформації» коду «6 — закриття об’єкта оподаткування», а у графі 9 — відповідного стану об’єкта.

Подати повідомлення за формою №20-ОПП із позначкою про закриття об’єкта оподаткування та фактичне закриття на його підставі об’єкта оподаткування можливо лише для об’єкта оподаткування, що перебуває на обліку в контрольному органі.

Отже, поданню повідомлення за формою №20-ОПП з ознакою надання інформації «6 — закриття об’єкта оподаткування» має передувати подання повідомлення за формою №20-ОПП з ознакою надання інформації «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

Платники податків можуть переглянути інформацію про наявні об’єкти оподаткування в режимі «Облікові дані платника» у приватній частині ІКС «Електронний кабінет», та у разі необхідності внести відповідні зміни.

Відповідальність за неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, документів для взяття на облік у відповідному контрольному органі передбачена пунктом 117.1 статті 117 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області