Довідка про відсутність заборгованості з платежів у ДПС

Довідка про відсутність заборгованості з платежів у ДПС

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від третього вересня 2018 року та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за номером 1102/32554. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, що надається відповідно до порядку за номером 733, формується за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контрольних органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи.

Для отримання довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, форму якої затверджено додатком 2 до порядку за номером 733. 

Заява подається платником у паперовій або електронній формі: у паперовій формі — до контрольного органу за основним місцем обліку такого платника; в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua/login із дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями. Вхід до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису. Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати заяву за формою J1300306 (для юридичних осіб) або F1300306 (для фізичних осіб).

Якщо заяву подано до територіального органу ДПС не за основним місцем обліку, платнику формується друга квитанція про неприйняття з інформацією про те, що заява заповнена з порушенням вимог порядку за номером 733.

Шостим абзацом пункту 3 порядку за номером 733 передбачено, що заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого довідку буде подано платником (пункт 3 порядку за номером 733). 

Для заповнення таких обов’язкових реквізитів у пунктах 3 та 4 форми заяви передбачено відповідні поля. Зокрема, у пункті 3 форми заяви передбачено заповнення реквізитів нормативно-правового акту, положеннями якого передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, або надання відповідної довідки. Такі вимоги містяться у чисельних законах України, нормативно-правових актах Кабінету міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади тощо.

Найбільш поширеною підставою є Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року за номером 922-VIII, для сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств це постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» від першого березня 2017 року за номером 130 та Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» від 29 квітня 2015 року за номером 300, для визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 27 січня 2023 року за номером 76, якими передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Отже, на цій підставі заповнений пункт 3 заяви матиме вигляд: «3. Довідку прошу надати відповідно до вимог: Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року.

Для правильного заповнення заяви потрібно зазначити всі реквізити нормативно-правового акта за уніфікованим шаблоном відображення, необхідні для його ідентифікації:

— вид (Закон України або ЗУ (скорочений варіант), постанова Кабінету міністрів України або постанова КМУ (скорочений варіант), наказ міністерства, постанова Правління Національного банку України або постанова Правління НБУ (скорочений варіант);

— індивідуальну назву, що зазначається у лапках («….»);

— порядковий номер (знак «№» та арабські або арабсько-римські цифри, знаки «-». «/»);

— дата приймання, оформлену словесно-цифровим (25 грудня 2015 року) або цифровим способом (25.12.2015).

У пункті 4 заяви зазначається найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого буде подано довідку.

Тому відсутність у пункті 4 заяви інформації про особу, до якої буде подано довідку, — наприклад пункт 4 заяви: «за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету» або власної назви платника, зазначеної у пункті 2 цієї ж заяви, — є неприпустимим.

Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви (пункт 4 порядку за номером 733).

Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, здійснюється за даними інформаційно-комунікаційної системи контрольних органів на дату формування довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих) за основним та неосновними місцями обліку такого платника.

Строк дії довідки становить десять календарних днів із дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

Якщо платник не отримав довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, така довідка зберігається в уповноваженому органі.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві.

Довідка надається платнику безоплатно.

За наявності у платника за даними інформаційної системи контрольних органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

Довідка про відсутність заборгованості надається лише за умови подання платником належним чином оформленої заяви та за відсутності на дату формування довідки заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області