Виправлення помилки, допущеної у графі 9 «код пільги» податкової накладної

Виправлення помилки, допущеної у графі 9 «код пільги» податкової накладної

Порядок заповнення податкової накладної, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 7 пункту 16 згаданого порядку код пільги зазначається у графі 9 податкової накладної, яка заповнюється у разі здійснення операцій із постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ.

Код відповідної пільги з ПДВ зазначається згідно з довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДПС станом на дату складання податкової накладної.

Відповідно до пункту 21 цього порядку у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

При складанні розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.

Коригування графи 9 «Код пільги» табличної частини розділу Б податкової накладної, у зв’язку з виправленням помилок (зазначено невірний (помилковий) код пільги), допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, здійснюється у такому порядку:

— показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком «‒» окремо в кожній графі;

— додається новий рядок з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.

При цьому рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком «‒», та новому рядку з виправленими показниками, що його замінює, присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розділу Б розрахунку коригування, та наводиться код причини коригування «104».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області