Подання довідки про використання розрахункових книжок

Подання довідки про використання розрахункових книжок

Відповідно до першого абзацу пункту 7 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосовуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані подавати до контрольних органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО) та розрахункових книжок (РК), не пізніше п’ятнадцятого числа наступного за звітним місяця у разі, якщо пунктом 7 статті 3 цього закону не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 3 Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» із змінами та доповненням звітність, пов’язана із використанням книг обліку розрахункових операцій (КОРО), РК, подається суб’єктом господарювання за формою №ЗВР-1, затвердженою наказом за номером 13, щодо всіх КОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, які ведуться разом із РК у випадках, визначених законом за номером 265.

Звітність, пов’язана з використанням РК, подається у складі звіту за формою №ЗВР-1 та довідки про використані розрахункові книжки до контрольного органу за місцем реєстрації РК у терміни, визначені чинним законодавством. При поданні звітності одночасно надавати КОРО чи РК не потрібно (пункти 4, 5 порядку за номером 13).

Форма довідки наведена у додатку до порядку за номером 13.

Суб’єкти господарювання, які подають податкову звітність в електронному вигляді, довідку за ідентифікатором форми FJ0525002 надсилають в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.

У заголовній частині довідки зазначається найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, та кількість штук повністю використаних у звітному місяці РК.

Таблична частина довідки передбачає заповнення таких граф:

порядковий номер;

номер РК — зазначається номер використаної РК, який складається з десяти цифр (фіскальний номер першої КОРО) та проставленого через дріб порядкового номера РК і літери «к». При реєстрації РК, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, до номера РК додається літера «с»;

період використання, де: у колонці «початок» — зазначається дата початку використання РК, яка вказана в корінці першої розрахункової квитанції РК, у колонці «кінець» — зазначається дата закінчення використання РК, яка вказана в корінці останньої розрахункової квитанції РК;

кількість анульованих квитанцій — зазначається кількість анульованих розрахункових квитанцій. У разі пошкодження розрахункової квитанції чи здійснення помилкового запису таку квитанцію слід анулювати, для чого на корінці та відривній частині робиться позначка «Анульовано», що засвідчується підписом особи, яка здійснює розрахунки.

Згідно з приміткою до довідки, вона повинна містити інформацію про РК, за якими дата кінця використання припадає на звітний місяць. Суб’єкт господарювання — фізична особа засвідчує довідку особистим підписом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області